UE

UNIUNEA EUROPEANA

Proiecte cu finantare Phare

Titlu : Calificari Mecanice Superioare - cresterea nivelului de calificare a 
     personalului muncitor angajat in industria mecanica baimareana 
     in profesiile de lacatus, sudor si prelucrator prin aschiere
Descarca rezumat
Linia de buget: Phare/2005/017-553.04.02
Durata: 12 luni (2008)
Grup tinta: 56 personal muncitor angajat cu varsta intre 19-50 ani
Titlu : Dezvoltarea serviciilor de alimentatie publica si turism - Masuri active
     de ocupare a tinerilor someri in profesiile bucatar-cofetar-patiser si bucatar-ospatar
Linia de buget : PHARE /2003/005-551.05.03.02      
Durata : 12 luni (2006-2007)  
Grup tinta : 40 tineri someri - 14 au fost angajati 
Titlu : Revitalizarea unei platforme industriale - Masuri active de ocupare a
     tinerilor someri in profesiile prelucrator prin aschiere si lacatus-sudor
Linia de buget: RO-2002/000-586.02.02
Durata : 12 luni (2004-2005)
Grup tinta : 50 tineri someri - 16 au fost angajati