2022 - 2023

- OME_6218_Metodologia-cadru-mobilitate_2023_2024

- Calendar-MOB 2023-2024
2021 - 2022

- Lista posturi 12.04.2022

- OME_5578_Metodologia-cadru-2022_2023
2020 - 2021

- Lista posturi 6.05.2021

- Lista posturi vacante/rezervate an scolar 2021-2022

- OMEC nr. 5975/09.11.2020 - privind aprobarea programelor pentru sustinerea concursului national de ocupare a posturilor didactice in invatamantul preuniversitar

- Discipline de cultura generala

- Discipline tehnice

- OMEC 5991/11.11.2020 aprobare_Metodologie mobilitate 2021-2022

- Metodologia privind mobilitatea personalului didactic 2021_2022

- Calendar

- modele_cereri_acorduri
2019 - 2020

- Lista posturi vacante/rezervate an scolar 2020-2021

- OMEC nr. 5259/12.11.2019, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021

- Lista posturi vacante/rezervate an scolar 2019-2020

- OMEN 5460 mobilitate 2019 - 2020

- Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2019 - 2020

- Calendar
2018 - 2019

POSTURI 27.03.2018 - export .xls

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018 - 2019

POSTURI 20.02.2017 - export .xls