CONCURS OCUPARE CATEDRE


2017 - 2018

 Rezultatele finale obtinute la concursului de ocupare a posturilor vacante

 Rezultatul obtinut la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante

 Lista candidatilor admisi pentru sustinerea lucrarii scrise

 Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pentru concursul de ocupare a posturilor didactice

 Anunt posturi vacante

 Graficul concursului de ocupare a posturilor didactice care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2017-20182016 - 2017

 Rezultatele finale obtinute la concursului de ocupare a posturilor vacante

 Rezultatul obtinut la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante

 Lista candidatilor admisi pentru sustinerea lucrarii scrise

 Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pentru concursul de ocupare a posturilor didactice

 Anunt posturi vacante

 Graficul concursului de ocupare a posturilor didactice care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2016-2017

 Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar